Reklame på Bø kino

Bø Kino viser reklame for næringslivet i Bø og nabokomunene, vi tegner avtaler på årsbasis, vi har et besøkstall som ligger rundt 40 000 i året, vi kan vise din reklameplakat foran samtlige forestillinger med unntak av skolekino og 17. mai

Ved at vi styrer reklamen selv så kan vi sette prisen langt under det som er vanlig på kinoer, hos oss koster det 3960 kroner eks moms i året, plakatene rullerer slik at alle får like god eksponering

Du kan også annonsere for kulturaktiviteter, loppemarked, idrettsarrangement osv, da inngår vi avtaler med en måneds varighet, prisen for dette er 750 kroner eks moms, disse plakatene vises alltid rett før forestillingen starter

Det er ingenting i veien for at du lager plakatene selv og sender inn til oss, evt kan du få Decosign eller Superlativ til å hjelpe deg. Kontakt:


Torfinn Forberg
epost: oppslagstavle.boe.kino@gmail.com
913 75 205