Aldersgrenser på kino

Barn med samme alder som aldersgrensen eller høyere har lov til å se filmen på kino alene.

Følgende grenser gjelder:

Tillatt for alle

6 år

9 år

12 år

15 år

18 år

Ledsagerregelen gir voksne anledning til å ta med barn som er ett trinn yngre enn aldersgrensen på filmen. Dette gjelder ikke for 18-årsgrensen som er absolutt.

Les mer om aldersgrenser hos Medietilsynet