Reklame på Bø kino

Bø Kino viser reklame for næringslivet i Midt-Telemark og nabokommunene. Vi inngår avtaler på årsbasis. Vi har et besøkstall som ligger rundt 25 000 i året og vi kan vise din reklameplakat foran samtlige ordinære forestillinger.

Ved at vi styrer reklamen selv, kan vi sette prisen langt under det som er vanlig på kinoer. Prisen pr. 01.01.2024 er kr. 4 850,- pr. år eks. mva. Plakatene rullerer ukentlig slik at alle får like god eksponering.

Du kan også annonsere for kulturaktiviteter, loppemarked, idrettsarrangement osv. Da inngår vi avtaler med kortere varighet, ta kontakt for pris. Disse plakatene vises alltid rett før forestillingen starter.

Det er ingenting i veien for at du lager plakatene selv og sender inn til oss, ev. kan du få f.eks. Golden Productions eller Superlativ til å hjelpe deg.
De må leveres i 1920x1080p.

Forespørsler og bilder sendes til kino@mt.kommune.no