Filmsalong

Filmsalong

Film til ettertanke

Neste Filmsalong blir tirsdag 4. juni med filmen SAU m/regissørbesøk!

Sau handler om et småbruk i Nordland som skal skifte til neste generasjon, fra far til datter. Filmen er et varmt og nært portrett av en familie. Den handler om tradisjon og overlevering av kunnskap, om å finne sin egen vei i noen andres fotspor. Og den handler om sau.

Vi får besøk av regissør Rebekka Nystabakk!

Enkel servering.

Ønsker du nyhetsbrev om Filmsalong? Meld deg på her!

Om Filmsalong:

På Filmsalong ønsker vi å sette opp filmer som kan bidra til å utvide vår kultur- og samfunnsforståelse, og som kan stimulere til ettertanke og diskusjon.

Åpent for alle, ingen medlemskap!
Vi har fått tilbakemelding på at det kan oppfattes som en filmklubb. Dette er ingen filmklubb man må melde seg inn i. Man står helt fritt til å komme på en eller flere visninger, billetter kjøpes enkeltvis hver gang. Alle er velkommen!

Kaféstund med samtale
Etter forestillingen blir det felles kaféstund i Framstugo, hvor vi kan reflektere over filmen i fellesskap. Noen ganger vil vi ha ordstyrer, mens vi andre ganger legger opp til uformelle samtaler rundt de enkelte bordene. Det vil innimellom også bli små innlegg eller miniforedrag. En kopp te eller kaffe følger med i billettprisen, sammen med noe å bite i. Er filmen fra et annet land, kan det hende matbiten er det også.

Stor bredde – høy kvalitet
Bredden av filmer vil bli stor, både innholds- og uttrykksmessig. Mange av filmene vil være fra andre land, og slik kunne bidra til økt kulturinnsikt. Felles er det at filmene skal holde et høyt kvalitetsnivå. En kan derfor være sikker på å få sett god film, uansett hva temaet er.

Inviterer til samarbeid
Alle er velkomne til å komme med innspill til filmer, temaer og opplegg. Vi vil spesielt invitere lokale lag og aktører til å samarbeide om enkeltvisninger der det er naturlig.

Husk at det er mulig å bare se filmen, uten å være igjen på foredrag/samtale, om man ønsker det. Det er selvsagt helt opp til deg!

Henter innhold...